Reglement Wedstrijd om de "Jop Mansvelt-Trofee" 2021

Het onderwerp is: "Tegenstelling"

 1. De wedstrijd vindt plaats op 20 januari 2021.
 2. Deelname staat open voor alle leden van De Haagse.
 3. Het werk moet recent zijn en mag niet eerder op de club zijn getoond.
 4. Er dienen 3 geprinte foto's te worden ingeleverd.
 5. De foto's worden apart beoordeeld en hoeven derhalve geen samenhang te hebben (het mag wel).
 6. De keuze van het fotoformaat is verder vrij, maar maximaal 40x50 cm inclusief eventueel passe partout.
 7. De foto's dienen zelfstandig op het presentatiebord te blijven staan (door opplakken of anderszins).
 8. Een (externe) jury zal beoordelen welke foto's de beste zijn.
 9. Voor de drie beste foto's worden prijzen beschikbaar gesteld.
 10. De winnaar van de eerste prijs ontvangt de "Jop Mansvelt Trofee" (wisselbeker).
 11. Als het aantal inzendingen te gering is, of op voorstel van de jury, kunnen wijzigingen in het prijzenpakket worden aangebracht.
 12. Van de inzenders wordt verwacht dat zij op de wedstrijdavond aanwezig zijn.