Reglement van de Wedstrijd om de "Jop Mansvelt-Trofee" 2021

Het onderwerp is: "Tegenstelling"

 1. De wedstrijd vindt plaats in 2021
 2. Deelname staat open voor alle leden van De Haagse
 3. Het werk moet recent zijn en mag niet eerder op de club zijn getoond
 4. Er dienen 3 foto's te worden ingeleverd
 5. De foto's worden apart beoordeeld en hoeven derhalve geen samenhang te hebben (het mag wel)
 6. De keuze van het formaat is vrij
 7. Een (externe) jury zal beoordelen welke foto's de beste zijn
 8. Voor de drie beste foto's worden prijzen beschikbaar gesteld
 9. De winnaar van de eerste prijs ontvangt de "Jop Mansvelt Trofee" (wisselbeker)
 10. Als het aantal inzendingen te gering is, of op voorstel van de jury, kunnen wijzigingen in het prijzenpakket worden aangebracht
 11. Van de inzenders wordt min of meer verwacht dat zij op de wedstrijdavond aanwezig zijn